MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Ostali akti

DatumNaslovRubrika
13.06.2002Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcioanarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov drugih občinskih organovPravilnik
28.02.2002Statut Mestne občine Nova GoricaPravilnik
08.11.2001Akt o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda (Lokalne turistične organizacije)Pravilnik
09.08.2001Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina Pravilnik
26.07.2001Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo zemljiščaPravilnik
07.06.2001Javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev socialnih stanovanj v najem Pravilnik
07.06.2001Navodila o spremembah in dopolnitvah navodil za oddajo javnih naročil male vrednostiPravilnik
17.05.2001Odredba o določitvi enosmernih ulic v mestu Nova GoricaPravilnik
26.04.2001Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-l-355/98-15 o razveljavitvi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97 in Uradne objave, št. 2/99 in 19/99)Pravilnik
12.04.2001Spremembe in dopolnitve odredbe o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina Pravilnik
09.11.2000Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti Pravilnik
07.09.2000Navodilo za izračun komunalnega prispevka Pravilnik
13.07.2000Metodologija sprejemanja in ocenjevanja preijav za sofinanciranje razvojnih projektov Pravilnik
13.07.2000Pravilnik Mestne občine Nova Gorica o izvajanju projektnega financiranja razvojnih naložb Pravilnik
06.07.2000Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja Pravilnik
11.05.2000Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo zemljišča Pravilnik
11.05.2000Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje s pokopališči na območju Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
27.04.2000Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
30.03.2000Pravilnik o podelitvi koncesije za upravljanje s pokopališči Pravilnik
13.01.2000Odločba Ustavnega sodišča, štev. U-I-270/97 z dne 25.11.1999 Pravilnik
<< 123456 78


nazaj


natisni