MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
20.06.2019Odlok o porabi proračunske rezerve
20.06.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020
20.06.2019Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
13.05.2019Statut Mestne občine Nova Gorica - neuradno prečiščeno besedilo
21.03.2019Sprememba statuta Mestne občine Nova Gorica
21.02.2019Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
20.09.2018Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
21.06.2018Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica
11.06.2018Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda \"Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina\"
23.03.2018Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
28.02.2018Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinske prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
16.02.2018Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica
09.02.2018Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
29.12.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2017Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
28.12.2017Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
17.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
17.11.2017Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
<< 123456789 >>


nazaj


natisni