MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
10.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
10.11.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
13.10.2017Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
13.10.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
13.10.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica
15.09.2017Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
15.09.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
21.08.2017Statut Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
07.07.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica
02.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020
02.06.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
12.05.2017Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016
14.04.2017Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica
31.03.2017Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020, stran 2274
10.02.2017Odlok o programu opremljanja Čuklja Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90
10.02.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
10.02.2017Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
13.01.2017Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
13.01.2017Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica
13.01.2017Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
<< 123456789 >>


nazaj


natisni