MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
23.12.2016Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
02.12.2016Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
25.11.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba
15.11.2016Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica
04.11.2016Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020
14.10.2016Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
12.08.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
01.07.2016Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
06.06.2016Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
06.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
27.05.2016Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016
22.04.2016Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
25.03.2016Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica
25.03.2016Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
18.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
14.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
<< 123456789 >>


nazaj


natisni