MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
24.07.2015Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
17.07.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja
17.07.2015Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
17.07.2015Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica
05.06.2015Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
16.04.2015Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
13.04.2015Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
13.04.2015Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
13.04.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje ob železniški postaji v Novi Gorici
30.03.2015Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba
20.03.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
20.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
20.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
13.02.2015Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
13.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
09.01.2015Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
29.12.2014Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
28.11.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
30.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
10.10.2014Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
<< 34567891011 >>


nazaj


natisni