MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
20.01.2014Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica
20.01.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
30.12.2013Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
30.12.2013Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
09.12.2013Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.
03.12.2013Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
30.10.2013Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
22.10.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče (neuradno prečiščeno besedilo)
22.10.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče (neuradno prečiščeno besedilo)
04.10.2013Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče
04.10.2013Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče - Fajdigovšče
27.09.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
27.09.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
19.07.2013Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
21.06.2013Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
21.06.2013Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica
21.06.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
<< 456789101112 >>


nazaj


natisni