MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
10.10.2014Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici
10.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
12.09.2014Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020
15.07.2014Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
09.06.2014Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
09.06.2014Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
09.06.2014Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
16.05.2014Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
28.04.2014Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
18.04.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
04.04.2014Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
21.02.2014Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
12.02.2014Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
07.02.2014Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
07.02.2014Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup
07.02.2014Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vodovodna
07.02.2014Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
20.01.2014Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
20.01.2014Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica
20.01.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
<< 456789101112 >>


nazaj


natisni