MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè




Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
02.04.2013Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
02.04.2013Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
26.02.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
26.02.2013Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
05.02.2013Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (neuradno prečiščeno besedilo)
30.01.2013Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
17.01.2013Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
29.12.2012Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
14.12.2012Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
14.12.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
13.12.2012Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
04.12.2012Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
04.12.2012Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica
<< 67891011121314 >>


nazaj


natisni