MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
18.04.2014Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površinSklep
18.04.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
04.04.2014Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.03.2014Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojevSklep
21.02.2014Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
21.02.2014Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakupPravilnik
12.02.2014Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
07.02.2014Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
07.02.2014Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakupOdlok
07.02.2014Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VodovodnaOdlok
07.02.2014Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
07.02.2014Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domuSklep
20.01.2014Sklep o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in SolkanSklep
20.01.2014Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.01.2014Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova GoricaOdlok
20.01.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.12.2013Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
30.12.2013Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
18.12.2013Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
09.12.2013Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.Odlok
<< 789101112131415 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni