MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
03.12.2013Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010Sklep
03.12.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva Sklep
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.10.2013Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova GoricaSklep
30.10.2013Pravilnik za obračun storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
30.10.2013Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
22.10.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
22.10.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
04.10.2013Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na BonetovščeOdlok
04.10.2013Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče - FajdigovščeOdlok
27.09.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013Odlok
27.09.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
19.07.2013Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomenaOdlok
19.07.2013Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2013Sklep
19.07.2013Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi GoriciSklep
12.07.2013Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z listeSklep
28.06.2013Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarineSklep
21.06.2013Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova GoricaOdlok
<< 8910111213141516 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni