MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
21.06.2013Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica Odlok
21.06.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013Odlok
24.05.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahodSklep
26.04.2013Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012Odlok
26.04.2013Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova GoricaOdlok
02.04.2013Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova GoricaOdlok
02.04.2013Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova GoricaOdlok
02.04.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v ŠempasuSklep
02.04.2013Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaSklep
04.03.2013Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domuSklep
26.02.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013Odlok
26.02.2013Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaOdlok
05.02.2013Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
30.01.2013Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah Odlok
30.01.2013Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojih v javnih vrtcih v Mestni občini Nova GoricaSklep
17.01.2013Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
29.12.2012Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaOdlok
29.12.2012Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica Odlok
29.12.2012Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
29.12.2012Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova GoricaOdlok
<< 91011121314151617 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni