MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
27.05.2016Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Odlok
22.04.2016Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
25.03.2016Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcihSklep
25.03.2016Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
25.03.2016Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
18.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva GoriškeOdlok
14.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova GoricaOdlok
14.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova GoricaOdlok
14.03.2016Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirninaSklep
11.03.2016Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
05.02.2016Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomočiSklep
05.02.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
05.02.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova GoricaOdlok
15.01.2016Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomočiSklep
15.01.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova GoricaOdlok
15.01.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaOdlok
15.01.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
15.01.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova GoricaOdlok
<< 2345678910 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni