MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
20.11.2015Odlok o rebalansu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
02.10.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
02.10.2015Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva Sklep
25.09.2015Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020Odlok
24.07.2015Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Sklep
24.07.2015Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova GoricaOdlok
17.07.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značajaOdlok
17.07.2015Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Odlok
17.07.2015Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica Odlok
05.06.2015Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
16.04.2015Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
13.04.2015Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
13.04.2015Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
13.04.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje ob železniški postaji v Novi GoriciOdlok
30.03.2015Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-VrtojbaOdlok
20.03.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu Odlok
20.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.03.2015Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodovPravilnik
20.03.2015Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojevSklep
20.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
<< 34567891011 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni