MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
17.07.2015Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica Odlok
05.06.2015Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
16.04.2015Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
13.04.2015Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
13.04.2015Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
13.04.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje ob železniški postaji v Novi GoriciOdlok
30.03.2015Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-VrtojbaOdlok
20.03.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu Odlok
20.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.03.2015Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodovPravilnik
20.03.2015Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojevSklep
20.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
13.02.2015Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
13.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaOdlok
06.02.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaSklep
09.01.2015Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
29.12.2014Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova GoricaOdlok
22.12.2014Sklep župana o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Sklep
18.12.2014Sklep župana o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015Sklep
28.11.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
<< 456789101112 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni