MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
30.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova GoricaOdlok
30.10.2014Poročilo o izidu volitev župana 19.10.2014 - 2. krogSklep
21.10.2014Poročilo o izidu volitevSklep
10.10.2014Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
10.10.2014Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi GoriciOdlok
10.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.09.2014Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020Odlok
15.07.2014Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2014Sklep
15.07.2014Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014Sklep
15.07.2014Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova GoricaOdlok
04.07.2014Sklep župana o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
09.06.2014Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova GoricaOdlok
09.06.2014Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
09.06.2014Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
16.05.2014Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
28.04.2014Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013Odlok
18.04.2014Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površinSklep
18.04.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
04.04.2014Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.03.2014Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojevSklep
<< 5678910111213 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni