MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
12.12.2002Poročilo občinske volilne komisije Pravilnik
21.11.2002Poročilo o izidu volitev Pravilnik
21.11.2002Program priprave za lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkovPravilnik
21.11.2002Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2002Odlok
14.11.2002Program priprave spremembe ureditevenga načrta za centralno odlagališče odpadkov v Stari GoriPravilnik
14.11.2002Program priprave spremembe ureditvenega načrta za kulturni center v Novi GoriciPravilnik
14.11.2002Odlok o oskrbi z vodoOdlok
14.11.2002Popravek napake pri objavi 73. člena Poslovnika Mestne občine Nova GoricaPravilnik
14.11.2002Sprememba statuta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
14.11.2002Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. *9 v k.o. Gradišče Sklep
14.11.2002Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežja na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
03.10.2002Odlok o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova GoricaOdlok
03.10.2002Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
03.10.2002Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 431/11 v k.o. GradiščeSklep
03.10.2002Sklep o polurnem brezplačnem parkiranju na odprtih javnih parkiriščih, ki so označeni z ustrezno signalizacijoSklep
12.09.2002Odredba o spremembi odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina Pravilnik
05.09.2002Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova GoricaPravilnik
18.07.2002Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 1951/5 in parc.št. 1951/8 v k.o. Nova GoricaSklep
18.07.2002Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
18.07.2002Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova GoricaSklep
1 23


nazaj


natisni