MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
29.12.2003Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica Odlok
19.12.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 492/2 k.o. RenčeSklep
19.12.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 494/4 k.o. RenčeSklep
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.2246/22 k.o. RenčeSklep
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.2246/21 k.o. RenčeSklep
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/3Sklep
19.12.2003Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003Odlok
21.11.2003Program priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva - podaljšek Pravilnik
21.11.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7/1 Rožna Dolina Sklep
21.11.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 820/1 Rožna DolinaSklep
17.10.2003Program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber III Pravilnik
17.10.2003Program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo vzhodPravilnik
17.10.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 845/8 Nova GoricaSklep
17.10.2003Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica Odlok
17.10.2003Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003Odlok
31.07.2003Odlok o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice RenčeOdlok
31.07.2003Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica Sklep
31.07.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 1276/1 k.o. Nova GoricaSklep
31.07.2003Odlok o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomenaOdlok
31.07.2003Odlok o zaklučnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002Odlok
1 23


nazaj


natisni