MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
24.06.2003Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerveOdlok
24.06.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra Sklep
24.06.2003Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kultureSklep
24.06.2003Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoricePravilnik
24.06.2003Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova GoricaPravilnik
24.06.2003Program priprave za ureditveni načrt (lokacijski načrt) Solkanski soški parkPravilnik
24.06.2003Program priprave za zazidalni načrt (lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi GoriciPravilnik
24.06.2003Program priprave za spremembo zazidalnega načrta (lokacijski načrt) Rožna Dolina IIIPravilnik
24.06.2003Program priprave za zazidalni načrt (lokacijski načrt) ParkovščePravilnik
24.06.2003Program priprave za ureditveni načrt (lokacijski načrt) Industrijska cona Bukovica - Volčja DragaPravilnik
24.06.2003Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobjOdlok
12.06.2003Javni razpis za spodbujanje posebnega usposabljanja zaposlenih Pravilnik
12.06.2003Javni razpis za spodbujanje novih delovnih mest in stroškov samozaposlovanjaPravilnik
12.06.2003Javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti enot malega gospodarstvaPravilnik
12.06.2003Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj novih produktov in storitevPravilnik
1


nazaj


natisni