MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
30.12.2004Sklep Statuta javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. Sklep
30.12.2004Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrokaPravilnik
30.12.2004Sklep o sprejemu Načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2005-2008 Sklep
30.12.2004Sklep o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.Sklep
30.12.2004Odlok o spremembi območij naselij Rožna Dolina, Kromberk, Loke in AjševicaOdlok
30.12.2004Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica Odlok
30.12.2004Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005Odlok
16.12.2004Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica Pravilnik
16.12.2004Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
16.12.2004Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
16.12.2004Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
25.11.2004Poslovnik - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILOOdlok
12.11.2004Sprememba sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica Sklep
11.11.2004Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
11.11.2004Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 Odlok
11.11.2004Sklep o prodaji stavbnega premoženja parc. št. 671/2 v k.o. Nova Gorica Sklep
11.11.2004Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra Sklep
11.11.2004Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah Odlok
15.10.2004Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Center za ravnanje z odpadki Nova GoricaSklep
30.09.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1523/5 k.o. PrvačinaSklep
1 234


nazaj


natisni