MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
20.05.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 610/9 v k.o. Bukovica Sklep
20.05.2004Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova GoricaOdlok
20.05.2004Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova GoricaOdlok
20.05.2004Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003Odlok
10.05.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3146/4 k.o. Grgar Sklep
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območja komunalne infrastruktureSklep
10.05.2004Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova GoricaOdlok
10.05.2004Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova GoricaOdlok
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone OkroglicaSklep
10.05.2004Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomenaOdlok
10.05.2004Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksahOdlok
1


nazaj


natisni