MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
24.08.2004Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica - PREČIŠČENO BESEDILOOdlok
24.08.2004Odlok o komunalnih taksah - PREČIŠČENO BESEDILOOdlok
10.08.2004Pravilnik o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
10.08.2004Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 510/1 k.o. Rožna dolinaSklep
10.08.2004Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica Sklep
10.08.2004Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica Odlok
10.08.2004Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture Odlok
10.08.2004Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 Sklep
10.08.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2946/17 k.o. Bate Sklep
10.08.2004Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja parc.št. 1515/19 in 1515/20 k.o. PrvačinaSklep
1


nazaj


natisni