MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
10.01.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1061/2 k.o. TrnovoSklep
10.01.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1714/12 k.o. LokovecSklep
10.01.2006Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih vodaOdlok
10.01.2006Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
10.01.2006Odlok o lokacijskem načrtu za Meblo vzhodOdlok
10.01.2006Odlok o spremembi območij naselij Stara Gora, Ozeljan in VogrskoOdlok
1


nazaj


natisni