MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
29.12.2006Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar - marec 2007Sklep
29.09.2006Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova GoricaOdlok
22.09.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 386/6 k.o. LokeSklep
19.09.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 249/1 k.o. VitovljeSklep
19.09.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2953/21 k.o. BateSklep
19.09.2006Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
15.09.2006Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006Odlok
25.08.2006Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova goricaOdlok
23.06.2006Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2255/3 in 2255/4 k.o. SolkanSklep
23.06.2006Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
23.06.2006Odlok o turistični taksi v Mestni občini Nova GoricaOdlok
23.06.2006Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006Odlok
23.06.2006Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni park SolkanOdlok
02.06.2006Odlok o ukinitvi odloka o ureditvenem načrtu stanovanjske poslovne cone Ob nebotičniku in pri stari Komunali v Novi GoriciOdlok
02.06.2006Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - VogrskoOdlok
28.04.2006Odlok o spremembi odloka o določitvi območja naselja Sveta GoraOdlok
13.04.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1242/5 k.o. RavnicaSklep
13.04.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 388/3 k.o. LokeSklep
13.04.2006Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1067/3 in 1067/4 k.o. TrnovoSklep
13.04.2006Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
1 23


nazaj


natisni