MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
28.12.2007Splošni pogoji poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorjuPravilnik
27.12.2007Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007.Odlok
27.12.2007Odlok o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova GoricaOdlok
14.12.2007Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z listePravilnik
07.12.2007Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Solkan (sprememba Zazidalnega načrta obrtna cona Solkan – I. faza)Sklep
07.12.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1318/2 in parc.št. 1318/6 k.o. Kromberk.Sklep
07.12.2007Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.Odlok
07.12.2007Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici.Odlok
13.11.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1527/4 in 1527/6 k.o. PrvačinaSklep
13.11.2007Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VodovodnaSklep
13.11.2007Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta RonketSklep
13.11.2007Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
13.11.2007Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova GoricaOdlok
13.11.2007Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007Odlok
12.10.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1061/3 k.o. TrnovoSklep
12.10.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2519/6 k.o. BanjšiceSklep
12.10.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2519/9 k.o. BanjšiceSklep
12.10.2007Odlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšekOdlok
12.10.2007Odlok o prenehanju uporabe odloka o zazidalnem načrtu Mlac OzeljanOdlok
12.10.2007Odlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona PrvačinaOdlok
1 234


nazaj


natisni