MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
29.03.2007Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izračun komunalnega prispevka Navodilo
16.03.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parc.št. 2023/2 k.o. Prvačina.Sklep
16.03.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parc.št. 2506/10 in parc.št. 2506/11 k.o. BanjšiceSklep
16.03.2007Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parc.št. 2123/2 k.o. Prvačina.Sklep
16.03.2007Odlok o občinskih taksahOdlok
16.03.2007Odlok o občinskem lokacijskem načrtu (spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta)Kulturni center v Novi GoriciOdlok
16.03.2007Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova GoricaPravilnik
02.03.2007Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometaOdlok
1


nazaj


natisni