MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
30.07.2007Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom SIA v SolkanuSklep
30.07.2007Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Trnovo Sklep
30.07.2007Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
30.07.2007Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciOdlok
30.07.2007Odlok o začasnem prenehanju uporabe posameznih določb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
30.07.2007Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona PrvačinaOdlok
30.07.2007Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova GoricaOdlok
13.07.2007Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinski podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciOdlok
13.07.2007Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep
10.07.2007Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2007Sklep
06.07.2007Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporaboPravilnik
06.07.2007Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
1


nazaj


natisni