MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
30.12.2008Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaOdlok
24.12.2008Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
24.12.2008Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009Odlok
11.12.2008Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
11.12.2008Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
11.12.2008Odlok o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
11.12.2008Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
11.12.2008Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
11.12.2008Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
01.12.2008Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova GoricaOdlok
01.12.2008Obvezna razlaga 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
01.12.2008Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciOdlok
01.12.2008Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporaboPravilnik
01.12.2008Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2945/8 k.o. BateSklep
01.12.2008Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
01.12.2008Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep
1


nazaj


natisni