MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
29.12.2009Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
28.12.2009Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
28.12.2009Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške VileSklep
28.12.2009Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje pozidave Stanovanjsko naselje v SolkanuOdlok
28.12.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/10 k.o. BateSklep
30.11.2009Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova GoricaOdlok
30.11.2009Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona SolkanOdlok
30.11.2009Odlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.11.2009Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
30.11.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/6 k.o. KromberkSklep
10.11.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7715/2 in parc.št. 7714 k.o. DornberkSklep
10.11.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 711/5 k.o. DornberkSklep
10.11.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2533/7 k.o. BanjšiceSklep
10.11.2009Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova GoricaOdlok
10.11.2009Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010Odlok
05.10.2009Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
05.10.2009Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Nova GoricaSklep
05.10.2009Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok
05.10.2009Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova GoricaSklep
05.10.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2341/11 k.o. ČepovanSklep
1 23456


nazaj


natisni