MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
28.07.2009Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Pravilnik
28.07.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (neuradno prečiščeno besedilo)Sklep
27.07.2009Odlok o mestnem gozdu PanovecOdlok
27.07.2009Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova GoricaOdlok
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk Sklep
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. BranikSklep
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. GradiščeSklep
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo Sklep
24.07.2009Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONGPravilnik
24.07.2009Odlok o spremembi odloka o sofinanciranju veteranskih organizacijOdlok
24.07.2009Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONGPravilnik
24.07.2009Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob KornuSklep
24.07.2009Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – severOdlok
24.07.2009Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi GoriciOdlok
04.07.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu (neuradno prečiščeno besedilo)Sklep
03.07.2009Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2009Sklep
03.07.2009Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domuSklep
03.07.2009Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajineSklep
03.07.2009Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom SIA v SolkanuSklep
1


nazaj


natisni