MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
05.10.2009Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
05.10.2009Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Nova GoricaSklep
05.10.2009Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok
05.10.2009Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova GoricaSklep
05.10.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2341/11 k.o. ČepovanSklep
05.10.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 4888/33 k.o. BranikSklep
05.10.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2953/26 in 2953/27 k.o. BateSklep
02.10.2009Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009Odlok
02.10.2009Obvezna razlaga 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceOdlok
02.10.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Solkan - staro jedroSklep
02.10.2009Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - jugOdlok
1


nazaj


natisni