MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
27.12.2010Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
27.12.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. DornberkSklep
27.12.2010Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31.3.2011Sklep
10.12.2010Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
12.11.2010Poročilo o izidu volitevSklep
08.11.2010Poročilo o izidu volitev župana II. krog - 24.10.2010Sklep
12.10.2010Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vodaSklep
01.10.2010Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
01.10.2010Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZBDVs Odlok
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 458/1 k.o. Rožna Dolina Sklep
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 3471 in 3472 k.o. ŠempeterSklep
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7667/25 k.o. Dornberk Sklep
30.07.2010Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
16.07.2010Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2010Sklep
16.07.2010Odlok o imenovanju naselja Pedrovo Odlok
16.07.2010Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova GoricaOdlok
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7696/1 k.o. DornberkSklep
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7682/5 k.o. DornberkSklep
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7682/6 k.o. DornberkSklep
02.07.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaOdlok
1 23


nazaj


natisni