MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
12.10.2010Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vodaSklep
01.10.2010Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
01.10.2010Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZBDVs Odlok
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 458/1 k.o. Rožna Dolina Sklep
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 3471 in 3472 k.o. ŠempeterSklep
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7667/25 k.o. Dornberk Sklep
1


nazaj


natisni