MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
30.12.2011Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica Odlok
30.12.2011Odlok o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.12.2011Odlok o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.12.2011Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – FajdigovščeOdlok
30.12.2011Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
29.12.2011Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31. 3. 2012Sklep
06.12.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica Odlok
11.11.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova GoricaOdlok
28.10.2011Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
26.10.2011Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
11.10.2011Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče VogrskoSklep
11.10.2011Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
11.10.2011Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova GoricaOdlok
11.10.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok
11.10.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. KromberkSklep
22.07.2011Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2011Sklep
22.07.2011Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnostPravilnik
22.07.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica Odlok
22.07.2011Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011Odlok
20.06.2011Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
1 23


nazaj


natisni