MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
27.05.2011Sklep o izvzemu parcele iz zavarovanega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje Sklep
11.05.2011Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
06.05.2011Odlok o mestnem gozdu Panovec (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
03.05.2011Odlok o spremembi odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnostOdlok
03.05.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o mestnem gozdu PanovecOdlok
03.05.2011Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010Sklep
03.05.2011Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas – dostopna cestaSklep
03.05.2011Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica Sklep
03.05.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnine parc. št. 2939/14 in 2936/6, obe k.o. Bate ter parc. št. 5683/2 k.o. OsekSklep
1


nazaj


natisni