MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
20.02.2012Statut Mestne občine Nova Gorica Odlok
20.02.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.02.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova GoricaOdlok
20.02.2012Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi GoriciOdlok
20.02.2012Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi GoriciOdlok
20.02.2012Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu Sklep
17.02.2012Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (neuradno prečiščeno besedilo)Sklep
10.02.2012Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012Odlok
07.02.2012Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
06.02.2012Sklep župana o ukinitvi začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt Univerza ob KornuSklep
1


nazaj


natisni