MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
25.05.2012Odlok o spremembi odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica Odlok
25.05.2012Odlok o spremembi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica Odlok
25.05.2012Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Odlok
25.05.2012Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna energetikaOdlok
25.05.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA Odlok
09.05.2012Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
09.05.2012Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
04.05.2012Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011Sklep
04.05.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica Odlok
04.05.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova GoricaOdlok
04.05.2012Odlok o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in SolkanOdlok
04.05.2012Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ( uradno prečiščeno besedilo )Odlok
1


nazaj


natisni