MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
30.12.2013Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
30.12.2013Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
18.12.2013Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
09.12.2013Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.Odlok
03.12.2013Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
03.12.2013Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010Sklep
03.12.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva Sklep
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
30.10.2013Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova GoricaSklep
30.10.2013Pravilnik za obračun storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
30.10.2013Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
22.10.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
22.10.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
04.10.2013Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na BonetovščeOdlok
04.10.2013Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče - FajdigovščeOdlok
27.09.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013Odlok
27.09.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
19.07.2013Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomenaOdlok
1 23


nazaj


natisni