MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
23.12.2016Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
02.12.2016Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova GoricaOdlok
02.12.2016Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova GoricaOdlok
25.11.2016Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirninaSklep
25.11.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – VrtojbaOdlok
15.11.2016Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
15.11.2016Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova GoricaOdlok
04.11.2016Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020Odlok
14.10.2016Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)Odlok
12.08.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica Odlok
12.08.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova GoricaPravilnik
01.07.2016Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) Odlok
01.07.2016Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Sklep
06.06.2016Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica Odlok
06.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova GoricaOdlok
27.05.2016Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Odlok
22.04.2016Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok
1 23


nazaj


natisni