MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
24.04.2020Sklep o subvencioniranih prevozih pitne vodeSklep
23.04.2020Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova GoricaOdlok
23.04.2020Sklepi o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Sklep
23.04.2020Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova GoricaOdlok
23.04.2020Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01Sklep
12.03.2020Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaSklep
12.03.2020Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.03.2020Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.03.2020Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020Sklep
12.03.2020Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.03.2020Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
12.03.2020Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova GoricaOdlok
06.02.2020Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaOdlok
06.02.2020Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnostiPravilnik
1


nazaj


natisni