MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
12.03.2020Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaSklep
12.03.2020Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.03.2020Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.03.2020Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020Sklep
12.03.2020Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.03.2020Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
12.03.2020Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova GoricaOdlok
1


nazaj


natisni