MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
21.11.2019Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020Sklep
21.11.2019Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«Odlok
21.11.2019Sklep o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova GoricaSklep
21.11.2019Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019Sklep
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Sklep
21.11.2019Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023Sklep
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova GoricaOdlok
24.10.2019Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1Sklep
26.09.2019Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova GoricaSklep
26.09.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaOdlok
29.08.2019Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v SolkanuOdlok
20.06.2019Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Sklep
20.06.2019Odlok o porabi proračunske rezerveOdlok
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opremeSklep
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opremeSklep
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealijSklep
123456789 >>


nazaj


natisni