MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
31.05.2001Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša RenčeOdlok
24.05.2001Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostrskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, in srednjeročnega družbenega plana občine Sklep
17.05.2001Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarkih poti) v Mestni občini Nova Gorica Odlok
17.05.2001Sklep o postavitvi prometnega znaka na Šolski ulici v SolkanuSklep
17.05.2001Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerveOdlok
17.05.2001Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2000Odlok
17.05.2001Odredba o določitvi enosmernih ulic v mestu Nova GoricaPravilnik
1


nazaj


natisni