Davek na nepremičnine

datum: 06.02.2014

kategorija: V središču

S 1. januarjem je začel veljati Zakon o davku na nepremičnine (Ur. list RS št. 101/2013), ki uvaja povsem nov sistem odmere davka na nepremičnine. Z novim zakonom prenehajo veljati: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbina za vzdrževanje gozdih cest in začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Objavljamo pojasnila v zvezi z novim davkom.

Članek - davek na nepremičnine