Predlog programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja v MO Nova Gorica

datum: 16.09.2016

kategorija: V središču

Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon je imenoval Komisijo za pripravo strategije razvoja visokega šolstva v Mestni občini Nova Gorica. Rezultat dela Komisije je predlog programskega dokumenta, ki v okviru svoje razsežnosti terciarno izobraževanje postavlja med strateške prioritete mestne občine in ga prepleta s širšimi razvojnimi potenciali ter smermi razvoja regije. Predlog stremi k povezovanju z drugimi ravnmi izobraževanja in raziskovanja ter k vključevanju v lokalni družbeni in gospodarski utrip.

Vabimo vas, da posredujete vaše predloge, pripombe oziroma mnenje k programskemu dokumentu najkasneje do petka, 30. septembra 2016, na elektronski naslov predsednika komisije: .

 

Programski dokument na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem.pdf

Priloga 1 - Vplivi visokošolskih zavodov ali programov na okolje v MONG.pdf

Priloga 2 - Odgovori visokošolskih institucij in študentov glede bivanja študentov v občini Nova Gorica.pdf