Prejemniki priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2018

datum: 10.09.2018

kategorija: V središču

Prejemnik NAGRADE FRANCETA BEVKA:

 

SERGIJ PELHAN za življenjsko delo na področju kulture, pomemben prispevek k razvoju goriškega prostora ter za poglabljanje vezi s Slovenci po svetu.

 

Prejemniki NAGRADE MESTNE OBČINE NOVA GORICA:

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA ob 70-letnici delovanja društva, ki prostovoljno, vestno, zagnano in z veliko mero odgovornosti opravlja naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

 

SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO EMIL KOMEL za dosežke na glasbenem področju ter za poglabljanje medkulturnosti med gojenci in učiteljskim zborom z obeh strani meje.

 

MN DANCE COMPANY Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa ter za kvalitetno izobraževalno in povezovalno dejavnost, ki presega meje novogoriškega kulturnega prostora.

 

Prejemniki PLAKETE MESTNE OBČINE NOVA GORICA:

 

VISLAVA UŠAJ za dolgoletno prostovoljsko delo v Rdečem križu Nova Gorica, za izjemno zagnanost, skrb za sočloveka in širjenje humanitarnih načel, za pomoč ljudem v stiski ter pomemben prispevek k večji socialni vključenosti starejših.

 

VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA za dolgoletno uspešno zagotavljanje zdravstvene in bolnišnične nege, rehabilitacije ter institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v razvoju, po pridobljenih možganskih poškodbah ter okvarah gibalnega aparata.

 

IVAN SAKSIDA za dolgoletno dokumentarno filmsko dejavnost v lokalnem in tudi širšem okolju.

 

GOSTINSTVO FURLAN PATRICIJA FURLAN za prispevek k večji prepoznavnosti goriške kulinarike in Nove Gorice kot turistične destinacije v lokalnem in mednarodnem okolju ter za delovanje v obrtno-podjetniški zbornici.

 

PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejme MILENA PRINČIČ za dolgoletno delo na področju glasbene pedagogike in za dosežene uspehe.

 

Foto: David Verlič

Sergij Pelhan - Bevkova nagrada 2018

Nagrada MONG 2018

Priznanja MONG 2018

Nagrajenci MONG 2018