Javni poziv za prijavo interesa za vključitev partnerjev v projekt iz razpisa Pobude Evropske komisije "UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS"

datum: 08.01.2019

kategorija: V središču

Rok za oddajo prijave interesa: 22.1.2019 do 12. ure

Poziv je namenjen institucijam, agencijam, zavodom, organizacijam s statusom pravne osebe, pridobitnim in nepridobitnim podjetjem, združenjem, ki delujejo na področju socialnih stanovanjskih vsebin, urbanih inovacij, socialnega spremstva, kulturnih vsebin, načrtovanja in upravljanja skupnih vrtov in parkov v soseskah ter vsem subjektom, ki so aktivni na obravnavanem področju, zasebni socialni zavodi in organizacije.

Evropska komisija je objavila razpis “Urban Innovative Actions”, katerega osnovni cilj je spodbujanje inovativnih ukrepov za urbani razvoj. Z razpisom namerava Evropska komisija financirati visokokakovostne inovativne in ciljno usmerjene projekte na evropski ravni zasnovane in izvedene z vključevanjem najpomembnejših deležnikov.

https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Glede na specifične teme, opredeljene v razpisu, bo poudarek na " Trajnostni rabi prostora in sonaravnih rešitvah” ter pripravi projekta večdimenzionalne regeneracije, ki bo vključen v čezmejno ozemlje EZTS GO: "ROSE GARDEN".

Prijava EZTS GO na omenjen razpis je strateškega pomena za izvedbo aktivnosti, ki predstavljajonnadaljevanje povezanih tem:

- Enotna valorizacija in promocija čezmejnega območja kot skupne turistične destinacije v okviru projekta CTN “Isonzo-Soča” financiranega iz čezmejnega Programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020;

- promocija kolesarske in peš mobilnosti, aktivnost v okviru projekta “Cyclewalk” financiranega iz Programa Interreg Europe;

- vzpostavitev zelenih koridorjev kot gonilne sile sooblikovanja socialnih, okoljskih in tržnih, iz okolja izhajajočih rešitev v soseskah, ki se soočajo s socialnimi izzivi v okviru projekta URBiNAT, katerega partner je Mestna občina Nova Gorica;

- izboljšanje ekološkega stanja Korna v okviru projekta “CONA” financiranega iz čezmejnega Programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, katerega partner je VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. in projekta Občine Gorica imenovanega “Vodna in higienska sanacijska dela potoka Korn in njegove struge”, ki so trenutno v teku.

- skupna kandidatura mest Nova Gorica in Gorica za Evropsko prestolnico kulture 2025;

- prenova z inovativnimi in eksperimentalnimi tehnikami nekaterih mestnih stavb v lasti Občine Gorica s promocijo stanovanjskih in skupnostnih aktivnosti v t. i. “neighbourhood – city service hub”.

 

Javni poziv.pdf

Priloga_A - Prijava interesa in izjava o izpolnjevanju pogojev.pdf

 

Več o Javnem pozzivu na www.euro-go.eu