Grad Rihemberk vse bolj prevzema funkcijo turističnega in kulturnega središča

datum: 13.06.2019

kategorija: V središču

Po dveh uspešnih sezonah na gradu Rihemberk, ki ga je Mestna občina Nova Gorica po desetletjih zapuščenosti v juniju 2017 ponovno odprla za obiskovalce, z junijem 2019 najavljamo in pozdravljamo prvo od napovedanih nadgradenj programov za obiskovalce gradu. Grad Rihemberk bo od 16. junija dalje upravljal zasebni zavod Svitar. Na podlagi javnega poziva, objavljenega 29. marca letos, je Mestna občina Nova Gorica z njim podpisala pogodbo o brezplačni uporabi dela površin gradu Rihemberk. Zasebni zavod Svitar s sedežem v Tolminu vodi Bojana Čibej, ki se že osemnajsto leto ukvarja z oživljanjem gradov (http://svitar.si/). Nekateri obiskovalci gradu Rihemberk sodelavce zavoda že poznajo, nastopili so namreč kot gostujoča skupina ob otvoritvi novo urejenega gradu v letu 2017, sodelovali na prireditvi ob začetku sezone leta 2018 in sooblikovali številne lepe trenutke za obiskovalce na gradu Rihemberk.

Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost sicer od leta 2007 z raziskovalnimi programi, interpretiranjem kulturne dediščine oziroma s predstavljanjem vseh segmentov življenja v zgodovini široki publiki deluje tudi na drugih slovenskih gradovih in v tujini. Na podlagi dosežkov jim je bil v letu 2015 s strani Ministrstva za kulturo dodeljen status nevladne organizacije delujoče v javnem interesu na področju kulture.

Predmet brezplačne uporabe so tiste površine gradu Rihemberk, ki so bile že v preteklih dveh letih namenjene izvajanju programov za obiskovalce. Gre predvsem za zunanje površine, ki so bile urejene in vzdrževane kot varne za obisk – znotraj grajskega kompleksa, ki sicer ostaja v obnovi. 

Namen oddaje teh površin je predvsem zagotavljanje vse boljše dostopnosti kulturnega spomenika grad Rihemberk javnosti ter izboljšanje drugih programov za obiskovalce, ki so se v zadnjih dveh letih v okrnjeni obliki že odvijali na gradu (vodeni ogledi, tematske delavnice, manjše prireditve in podobno). Pri tem se odpirajo možnosti za številne nadgradnje in oblikovanje povsem novih programov na področju predstavitve in interpretacije dediščine gradu Rihemberk, ki jih zavod Svitar lahko ponudi obiskovalcem gradu, tudi v sodelovanju z drugimi ponudniki, predvsem iz lokalnega okolja. 

Nove interpretacijske programe bo zavod Svitar oblikoval v prihodnjih mesecih. Najbolj viden bo verjetno spremenjen način financiranja izvajanja programov za obiskovalce, ki bo prinesel uvedbo sicer razmeroma nizke vstopnine (3 € za odrasle, 2 € za otroke nad 3. letom starosti). Vstopnina bo namenjena primarno financiranju izvajanja programov za obiskovalce gradu in pokrivanju s tem povezanih osnovnih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Ti stroški tako ne bodo več bremenili proračuna Mestne občine Nova Gorica, hkrati pa bodo lastni prihodki gradu prispevali k bolj pozitivni splošni »računici« tega kulturnega spomenika.

Mestna občina Nova Gorica, lastnica gradu Rihemberk, bo še naprej intenzivno vpletena v vsa dogajanja na gradu in si bo skupaj z vsemi zunanjimi sodelavci še naprej prizadevala, da bo ta kulturni spomenik v vse boljši fizični kondiciji, grajske izkušnje za obiskovalce pa še boljše in vse bolj zanimive. 

Zavod Svitar se bo v novi vlogi obiskovalcem na gradu Rihemberk predstavil v nedeljo 16. 6. 2019, ko bo tudi uradno prevzel delo na gradu. Kljub temu, da načrtujejo sodelavci zavoda Svitar svojo novo vlogo na Rihemberku prevzeti z intimnim zgodovinskim programom, ki vključuje predvsem zahvalo za iskreno dobrodošlico in napoved prihajajočih dogodkov, si glede na njihove predhodne predstave lahko obetamo lepo grajsko doživetje. 

Vabilo na nedeljski dogodek v priponki:
Vabilo Svitarja na Rihemberk 16.6.2019.pdf

 

Zaključek projekta RESTAURA 

Z novim začetkom na gradu Rihemberk sovpada tudi zaključek projekta RESTAURA, s polnim imenom Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, ki je posredno ali neposredno omogočil večino aktivnosti, ki so se za grad in na gradu odvijale v zadnjih dveh letih in pol (več na www.facebook.com/rihemberk/www.nova-gorica.si/projekti/2017020615044477/ in https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html)

V nedeljo 16.  junija 2019 bo vodja projekta RESTAURA Nataša Kolenc na gradu uradno predstavila dva kratka promocijsko-predstavitvena filma o gradu Rihemberk, namenjena tako splošni javnosti kot potencialnim investitorjem v okviru shem javno-zasebnega partnerstva. Predstavljen bo še nov žepni vodnik po gradu in serija predstavitvenih kartic, ki bodo omogočili boljše razumevanje gradu Rihemberk več ciljnim skupinam ter spodbudili njegovo nadaljnjo promocijo. Tako filmi kot tiskovine so bili realizirani v okviru projekta RESTAURA in bodo brezplačno na voljo na gradu Rihemberk in drugih lokacijah. 

Mestna občina Nova Gorica sporoča tudi, da je bila uspešna na zadnjem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine (3. 6. 2019 prejeta odločba Ministrstva za kulturo) in je iz tega naslova pridobila 178.000,00 evrov. Sredstva bodo namenjena ureditvi fasade vhodnega poslopja gradu s stolpom, obzidja v zahodnem in severnem delu gradu ter vseh obstoječih streh, ki še niso bile obnovljene. Dela se bodo začela v letu 2019 in zaključila letu v 2020. 

 

Nataša Kolenc in Bojana Čibej na gradu Rihemberk, 13. junij 2019 (foto: Mateja Pelikan)

Vabilo Svitarja na Rihemberk 16.6.2019-page-001