Odločevalci morajo biti zaskrbljeni zaradi okoljskih problemov in morajo ukrepati

datum: 22.11.2019

kategorija: V središču


Šole iz naše občine so se množično odzvale na povabilo Goriške knjižnice Franceta Bevka na pogovor z županom Mestne občine Nova Gorica dr. Klemnom Miklavičem na temo ekološke problematike v našem okolju. Zanimanja in vprašanj med učenci, dijaki in študenti je bilo veliko, kar priča o tem, da se mladi zavedajo pomena zdravega okolja in da jim ni vseeno za naše podnebje ter prihodnost planeta. Tudi župan dr. Klemen Miklavič se je na povabilo knjižnice z veseljem udeležil pogovora z mladimi, saj kot pravi, "je prav, da smo tisti, ki odločamo, zaskrbljeni in da kaj naredimo za prihodnost".


Mladi so v razgovoru pokazali, da imajo sveže zamisli, veliko znanja in predvsem, da želijo odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo. Tako so želeli izvedeti, kateri so največji onesnaževalci v našem okolju. Zagotovo so to individualna kurišča in promet. Župan jim je pojasnil, da je zato pomembno, da se v občini osredotočamo na politiko daljinskega ogrevanja. Za zmanjšanje negativnih vplivov prometa pa načrtujemo parkirno politiko, kolesarske steze, uvajamo sistem P+R (parkiraj in se odpelji z javnim prometom) ter imamo brezplačni mestni avtobusni promet. Mestna občina bo do konca septembra 2020 postavila avtomatiziran sistem izposoje koles, ki bo deloma povezljiv tudi z italijanskim sistemom izposoje koles. Vanj bodo vključena tudi električna kolesa. Poseben poudarek pa je župan skupaj s sodelavko Ano Kobe Tavčar z Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo namenil ukrepanju vsakega posameznika. Pomemno je zavedanje, kaj lahko za okolje naredimo sami, neodvisno od zakonov. Lahko se vsi skupaj potrudimo za manjšo uporabo osebnega avtomobila, dosledno ločevanje odpadkov, da kupujemo lokalno, da uporabljamo in kupujemo manj plastike, ponovno uporabljamo stvari in ustvarjamo manj odpadkov. 


Na pogovoru z županom so sodelovali: Osnovna šola Solkan, Osnovna šola Branik, Osnovna šola Frana Erjavca, Osnovna šola Milojke Štrukelj, Tehniška gimnazija Šolskega centra, Biotehniška šola in Višja strokovna šola ŠC NovaGorica, smer upravljanje podeželja in krajine. Veseli smo, da so šole mladim omogočile udeležbo na pogovoru na temo okoljske problematike in se jim zato tudi najlepše zahvaljujemo. Knjižnica pa je obljubila, da bodo s tovrstnimi pogovori nadaljevali tudi v bodoče.

Pogovor z mladimi v knjižnici  Pogovor z mladimi v knjižnici

Pogovor z mladimi v knjižnici  Pogovor z mladimi v knjižnici

Pogovor z mladimi v knjižnici  Pogovor z mladimi v knjižnici