Prvi stvarni korak na poti združevanje Vipavske doline in Brd

datum: 10.12.2019

kategorija: V središču

Občinski svetniki Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda in Občine Ajdovščina so včeraj v Brdih na skupni seji vseh treh občinskih svetov v drugem branju sprejeli odlok o ustanovitvi medobčinske uprave treh občin. Gre za pomemben korak naprej, saj so ustanovili organ skupne občinske uprave, ki bo po funkcionalni poti skupnega projekta Vipavsko dolino povezal z Brdi. Gre obenem za prvi korak k uresničevanju povezovanja v regijo na konkretnih nalogah občin. Mestna občina Nova Gorica skupaj z Občino Ajdovščina že ima skupen javni zavod za turizem in z njo ter v sodelovanju s še tretjo ustanoviteljico Občino Renče - Vogrsko ustvarja turistično destinacijo Vipavska dolina. Na dolgi rok novogoriški župan dr. Klemen Miklavič predvideva, da se bo destinacija povezovala tudi z okoliškimi občinami, kamor nedvomno sodi turistično zelo prodorna Občina Brda. 

»Skupna medobčinska uprava bo prva povezava na področju konkretnih občinskih nalog in prva iniciativa, ki povezuje Vipavsko dolino preko Soče z Brdi. Naš končni cilj je, da se v medobčinsko upravo poveže celotna regija, ki jo združujejo Idrijca, Soča in Vipava,« poudarja župan dr. Klemen Miklavič.

Občine ustanoviteljice ustanavljajo medobčinsko upravo za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Občine bodo v skupni medobčinski upravi v prvi fazi izvajale redarsko in inšpekcijsko službo na območju vseh treh občin z veliko bolj prilagodljivim urnikom prisotnosti redarjev na terenu, torej tudi v popoldanskem času in ob koncih tedna. Do konca leta 2020 pa predvidevajo še izvajanje nalog službe notranje revizije in pravne službe. V skupno občinsko upravo bodo prešli zaposleni inšpektorji in redarji iz obstoječih uprav, dogovori glede števila dodatnih zaposlenih pa še potekajo, saj bo dokončna odločitev sprejeta na podlagi izkušenj iz razširitve delovnega časa na popoldanski čas in ob koncih tedna. Za delovanje skupne medobčinske uprave bodo imele občine zagotovljeno sofinanciranje države. 

 

 

 

Skupna seja treh občinskih svetov, 9. december 2019 (foto: Erika Koncut)Skupna seja treh občinskih svetov, 9. december 2019 (foto: Erika Koncut)Skupna seja treh občinskih svetov, 9. december 2019 (foto: Erika Koncut)Skupna seja treh občinskih svetov, 9. december 2019 (foto: Andrej Colja)Skupna seja treh občinskih svetov, 9. december 2019 (foto: Andrej Colja)

Fotografije: Erika Koncut; Andrej Colja