Izkušnje izven učilnice pomembne za konkurenčnost na trgu dela

datum: 07.01.2020

kategorija: V središču

Župan dr. Klemen Miklavič je kot gost današnjega Kariernega dneva za srednješolce v Novi Gorici dijakom svetoval, naj pri izbiri poklica sledijo svojim željam in občutkom. Predstavil jim je ključne veščine in pomen izkušenj izven izobraževalnega procesa, ki igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju poklicnih kompetenc in konkurenčnosti posameznika na trgu dela. Spregovoril je tudi o vlogi lokalne skupnosti pri ustvarjanju možnosti za odpiranje novih delovnih mest in pri oblikovanju takih življenjskih pogojev, ki bodo dijake oziroma študente po zaključku izobraževanja ponovno pritegnili domov, da se bodo v domačem okolju zaposlili in si ustvarili družino. Dijake je zlasti zanimalo, kje lahko pridobijo ustrezno obrtniško prakso. Karierni dan za srednješolce je v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v Novi Gorici organiziral Zavod Nefiks v sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica v okviru projekta Popestrimo šolo. 

Megi Rožič, povezovalka dogodka in strokovna sodelavka za karierno svetovanje centra MIC, je v pogovoru z županom izpostavila zlasti okoljske, tehnološke in ekološke izzive, s katerimi se soočamo danes, ter drugačne razmere pri vključevanju v trg dela. Zanimali so jo nasveti župana, ki je na svoji poklicni poti med drugim veliko svetoval in delal na projektih s področja izobraževanja in povezovanja med podjetji in izobraževalno sfero. Župan je povedal, da izobraževanje postaja vedno bolj dolgotrajen proces, v katerem se posameznik znajde v nekakšnem balonu, zaprti celici, v kateri nima stika z resničnim trgom dela in delovnim okoljem: »Še vedno je prisotna tudi iluzija, da diploma odpre pot do delovnega mesta. Živimo namreč v družbi, v kateri ima univerzitetno diplomo že preko 50 % predstavnikov posamezne generacije, zato so za konkurenčnost na trgu dela zelo pomembne tudi ostale veščine, ki jih lahko pridobimo z aktivnim udejstvovanjem na različnih področjih izven rednega izobraževanja. Tako so pomembne izkušnje na področju komunikacije, odnosov, vodenja ipd. Mladi te veščine lahko pridobijo v različnih društvih, skupinah, pri prostovoljnem delu ali med počitniškim delom.« 

Župan je dijakom spregovoril tudi o primerjalni prednosti na Goriškem s področja tehnologije in naravoslovja: »To je naša tradicija, od nekdaj smo bili znani po tem. Zato bomo razvijali storitve, ki so povezane s temi področji ter pri tem sodelovali z akterji iz cele regije, tudi preko meje z Gorico. V smer razvoja teh panog spodbujamo institucije, kot so Univerza v Novi Gorici, ki je zlasti močna na raziskovalnem področju. Pa Primorski tehnološki park, ki mladim predstavlja možnosti na podjetniški poti.« Omenil je tudi povezovanje domačih podjetij, ki se trudijo za mednarodni preboj. Dijakom je predstavil še aktivnosti mestne občine v prostorih nekdanjega Daimonda v središču Nove Gorice, kjer se bosta v bodoče povezovali znanost in umetnost: »Cilj je ustvarjati okolje, ki je sprejemljivo za novosti.« Pri tem je poudaril, da bodo v prihodnosti zelo dobrodošla mešana znanja z različnih področij. Posebej pa je izpostavil veliko pomanjkanje obrtniških znanj v skoraj vseh evropskih državah, saj se je v zadnjih desetletjih žal bistveno zmanjšal ugled obrtnikov. Zato Evropska unija namenja veliko denarja za projekte, ki bodo poskušali obrniti ta trend v pozitivno smer. 

Občina se v proces izobraževanja in pridobivanja novih delovnih mest vključuje zlasti s konzorciji oziroma s povezovanjem različnih akterjev, ki delujejo na področju izobraževanja v občini. Ob tem pa je njena glavna vloga ustvarjanje privlačnega kraja za življenje in delo. Župan je poudaril, da je prav, da se mladi izobražujejo tudi drugje, ker na ta način dobijo nove izkušnje in spoznajo nove kulture, saj to oblikuje njihovo osebnost, pomembno pa je, da se po zaključku izobraževanja vrnejo domov. 

V zaključni misli je mladim povedal, da je učilnica le del izobraževanja, zelo pomembna pa je njihova aktivnost izven učilnice. Vstopajo v obdobje, ko imajo v življenju največ svobode in ki jih najbolj oblikuje. Ob tem pa je mlade skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti mestne občine mag. Marinko Saksida povabil, da se s predlogi in idejami oglasijo tudi na mestni občini, bodisi osebno, preko facebook strani @MestnaobcinaNovaGorica ali preko elektronske pošte (). 
 

 

 

Srečanje z dijaki, 7. januar 2019 (foto: Foto Lado)Srečanje z dijaki, 7. januar 2019 (foto: Foto Lado)Srečanje z dijaki, 7. januar 2019 (foto: Foto Lado)Srečanje z dijaki, 7. januar 2019 (foto: Foto Lado)

Fotografije: Foto Lado