Omejitev gibanja - kaj lahko in česa ne smemo početi?

datum: 19.03.2020

kategorija: Koronavirus

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) je Vlada RS sprejela odlok, s katerim se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Ker se med prebivalci pojavljajo vprašanja glede izvajanja odloka v praksi, navajamo nekaj POJASNIL:

Ali lahko grem na sprehod? 
DA, posameznik se lahko rekreira, družina lahko gre na sprehod. Skupaj se lahko na javnih krajih zadržujejo in sprehajajo družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pri tem morajo zagotoviti varno razdaljo do gibanja drugih. 

Ali lahko grem v službo? 
DA. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog.   

Ali se lahko družim na prostem s prijatelji in sorodniki? 
NE. Druženje je na prostem prepovedano. Dovoljeno je zgolj druženje ožje družine, vendar ne več kot 5 članov istočasno. 

V katerih primerih lahko zapustim dom in se gibljem na prostem? 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
- dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
- dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
- dostop do mest za prodajo hrane za živali,
- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
- dostop do storitev za nujne primere,
- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
- dostop do bencinskih črpalk,
- dostop do bank in pošt,
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
- dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev. 


Ali se kršitelje kaznuje? 
Za kršilce so predvidene kazni do 400 €. Predvideno je, da se bodo globe za kršenje karantene z novim koronazakonom povišale. 

Za koga odlok ne velja? 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe. 

Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj? 
Na Štab CZ Mestne občine Nova Gorica na tel. številko 05 335 01 07.
 

Morda boste v teh dneh na terenu srečali pripadnike civilne zaščite. Prosimo, upoštevajte njihova priporočila in navodila.

Najbolj pomembno je sodelovanje med občani in ustanovami, ki skrbijo za uresničevanje ukrepov proti širjenju koronavirusa, saj le s skupnimi močmi lahko rešimo življenja in preprečimo najhujše.

 

Odlok je objavljen na spletni strani www.gov.si/novice.

 


 

Ukrepi na državni in občinski ravni se lahko glede na potek epidemije spreminjajo, kar lahko vpliva na zgoraj objavljene informacije. Zato svetujemo, da dnevno spremljate uradne objave Vlade RS in Mestne občine Nova Gorica: www.gov.siwww.nova-gorica.si/koronavirus